måndag 6 augusti 2012

Lecs lilla svarta

Innan twittret hade uppfunnits satt de intellektuella på café, företrädesvis i Centraleuropa, och plitade ner aforismer: litterära oneliners med anspråk på att säga något smått om tillvaron i stort.
En mästare i genren var den polske poeten och fritänkaren Stanislaw Jerzy Lec, som samlade de hårda utkristalliseringarna av sina aviga reflexioner i flera volymer med Ofriserade tankar, av vilka ett urval nu getts ut i svensk översättning.
Ur 1900-talets smärtkällor – Lec hade förstahandserfarenhet av koncentrationsläger, partisankrig och stalinistisk despoti – fiskar författaren upp sina svartsynta betraktelser. Såväl politiken som existensen bemöts med spefull skepsis: ”Upp med hakan! sa bödeln och fäste snaran”. Eller vad sägs om följande tidlösa anmärkning: ”När ni raserar statyer, spara socklarna. De kan komma till användning".

Läs hela min recension av Stanislaw Jercy Lecs Ofriserade tankar (ellerströms) här.

Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar