söndag 19 april 2009

Drottningar och drönare


Hur står sig Friedrich Schillers historiska idédrama idag, 250 år efter diktarens födelse? I "Maria Stuart" på Hipp i Malmö övertygar kvalen och maktmanipulationerna i drottning Elisabeths gestalt betydligt mer än den kristliga idealismen hos den försonade Maria. Så är det också Cecilia Lindqvists Elisabeth som till stor del stjäl föreställningen.
Kring de två solitära drottningarna, instängda var och en på sitt sätt inom slottsmurar, svärmar en ömklig uppsättning drönare; somliga fantaster, andra cyniker, alla kåta på makt. I den moraliska valsituationen står ändå till syvende och sist den handlande ohjälpligt ensam, och kan inte gömma sig bakom vare sig Gud, Folket, Lagen eller Statsnyttan. Något som är lika sant 2009 som det var 1800 eller 1587.


Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar