torsdag 16 april 2009

I´ve seen the future, brother, it is murder...

Jag har alltid föredragit krassa realister framför utopiska idealister, såvida det hårdhudade sanningssägandet inte utmynnar i cynism. Hellre Machiavellis maktanalyser än Pico della Mirandolas humanistiska utsvävningar. En författare som skriver böcker med titlar som "Gärningsmän. Hur helt vanliga människor blir massmördare" och "Klimatkrig. Varför människor dödar varandra på 2000-talet" kan därför räkna med min uppmärksamhet. Faktum är att författaren ifråga, den tyske socialpsykologen Harald Welzer, med sina beska piller till en självgod modernitet blivit en av mina favoriter det senaste året.
I "Klimatkrig" heter det bland annat att "de västerländska kulturerna... i hög grad berömmer sig av humanitet, förnuft och rättvisa trots att dessa tre normer för mänskligt handlande historiskt dukat under för varje tillräckligt häftigt angrepp", och att det inte finns någon anledning "att känna förtroende för stabiliteten i människors värderingar eller normer för vad som är normalt och civiliserat". Läs min recension här.

Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar