söndag 21 juni 2009

Folk och fä, filosofer och nattmänniskor


Nils Uddenbergs essäsamling "Gränsvarelser", om apans kulturhistoria, är full av roliga och tänkvärda citat och historier. Ta till exempel Linnés utläggning om den mytiska Homo troglodytes, också kallad Orang Outang, i boken "Menniskans cousiner". Som den nyttotänkare han var konstaterar vår store biolog att denna "nattmänniska" i Orienten hållits som husdjur och "brukats såsom barn till lätta ärendens förrättande, såsom att springa efter vatten, att bära tallrikar till och från bordet, etc", och fortsätter sedan i mer högstämd ton att det inte heller skulle "vara ringa objekt för en filosof att få konversera några dagar med någon av desse, och av dem utleta i vad grad deras snille stannade mot människans, och att därigenom rätt kunna utstaka skillnaden mellan folk och fä".
Samme Linné var ju den förste som var djärv nog att i sin taxonomi föra människan till ordningen apdjur, och han konstaterade: "sanningen att säga, som naturalhistoriker har jag enligt vetenskapliga principer hittills inte funnit någon karaktär genom vilken människan kan skiljas från apan".
Min recension av "Gränsvarelser" finns här.

Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar