torsdag 21 januari 2010

Change... Ett år senare

Ett år med Obama, och vad har förändrats, egentligen? Och vad kunde man egentligen ha förväntat sig? I alla fall att den våldsamma expansion av USA:s globala maktambitioner - och av statens makt över individen - som tidigare gick under namnet kriget mot terrorismen på det hela taget skulle underordnas konstitutionen och folkrätten.
Detta som beslutet att stänga Guantánamobasen inom ett år var en så stark symbol för. Förhållandet att stängningen skjutits på framtiden - och att vissa fångar också därefter kommer att hållas inspärrade på obegränsad tid utan domstolsprövning - har förstås också det sitt symbolvärde.
Förhoppningsvis har USA slutat tortera terrormisstänkta, men man fortsätter outsourca förhör till tortyrregimer. Samtidigt bedrivs krigen och ockupationerna med samma flagranta förakt för civilbefolkningen som tidigare.
Vad har då förändrats, förutom tonen? Ja, kanske framförallt våra förväntningar. Bushs excesser förvandlas till maktens normaltillstånd, också med en liberal president vid rodret.
Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar