fredag 29 november 2013

Nadas reflexionsyta

När Peter Nadas skriver börjar han med sista kapitlet och fortsätter sedan med det näst sista och så vidare, förklarar han på Malmö Stadsbiblioteks internationella författarscen, och jämför med Sokrates teori om kunskap som återerinring. Tanken är väl att romanen vid första meningen inte är en oskriven bok. Slutet är närvarande i början, likaväl som början är inskriven i slutet.
Samtalet med Ulf Peter Hallberg, som faktiskt är ett samtal snarare än en intervju eller ett boklanseringsevenemang, förs på tyska, som översätts till svenska. Vissa författare vill spegla mångfalden i det mänskliga, säger Nadas, men själv intresserar han sig mer för enheten i mångfalden, det universella. Detta trots att han föddes i en diktatur och växte upp i en annan som båda var fixerade vid enhet.
Samma universalistiska strävan kommer till uttryck i viljan till identifikation med de litterära gestalterna, också de mindre sympatiska. ”Ich bin ein Mensch”, säger Nadas, och får det att låta som ett humanistiskt credo, ett eko från Trollflöjten, snarare än som ett konstaterande av ett enkelt biologiskt faktum. Romanen ska vara en reflexionsyta, fortsätter han, och en sådan framkallar man genom att låta gestalterna komma till tals snarare än genom att tala själv.
 
Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar