lördag 5 september 2009

Evolutionstankens livssammanhang

"I ensamt majestät står de uppställda i vetenskapshistoriens Pantheon, de stora män - en Kopernikus, Darwin, Einstein - vilkas namn är synonyma med en banbrytande tanke. Men bakom varje stor man står inte bara en kvinna, utan nödvändigtvis också ett omfattande nätverk av förbindelser och tillhörigheter, ja, ett helt livssammanhang". Läs min recension av Sverker Sörlins "Den blinde skaparen - En essä om Darwin och livets sammanhang" här.
Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar