torsdag 7 oktober 2010

Svalt och skugglikt mot fördärvet

Kärnborgs andra roman Som om utspelar sig i Lund och Köpenhamn på nittiotalet och handlar om en akademikers delvis välförtjänta väg mot fördärvet. När författaren nu lämnat det dokumentära bakom sig och fritt kan förfoga över historien passar hon på att ge manssläktet vad det tål.
“Män är djur” lyder ett inledande motto som sätter tonen för romanen. Visserligen är Johan Furumo ett mycket beläst djur, en doktorand i filmvetenskap som aldrig tycks bli klar med sin avhandling. Istället för att kämpa på med skrivandet lägger han kraften på sitt vikariat vid ett danskt universitet, där han håller en uppskattad kurs om brittisk film. Den animala sidan kommer fram i förhållandet till de kvinnliga studenterna – han har hunnit avverka några stycken under doktorandutbildningen. Nog har hans attraktionsförmåga sjunkit i takt med att hårfästet krupit bakåt och medelålderskrisen stegrats, men det hindrar honom inte från att redan på uppropet till sin filmkurs störtförälska sig i en späd svarthårig skönhet.

I den spända väntan på dagens besked kan man läsa min recension av Ulrika Kärnborgs nya roman Som om, kanske höstens största bokbesvikelse hittills - jag hade rätt höga förväntningar. Här hittar man min text.
Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar