lördag 28 april 2012

Antik action

En av de sammandrabbningar antika författare gång på gång tog sig an var Rom versus Karthago.
Så innehåller också de puniska krigen alla ingredienser som krävs för ett rafflande epos. Ett imperium utmanar ett annat. Den like djärve som listige Hannibal spränger fram över Alperna med elefanter, besegrar gång på gång världens största och mest välorganiserade armé och står till slut utanför Roms portar. När Rom slår tillbaka blir hämnden total. Karthago döms till utplåning och den en gång blomstrande rika staden jämnas med marken.
”Det sägs att Scipio, när han såg staden, fällde tårar och lät alla se att han grät över sina fienders öde”, berättar Appianus. Den grekiske författaren, som levde från ca 95 till 165 efter Kristus, när romarriket var som mäktigast, hör inte till de allra mest kända av antikens historiker: ingenting av honom finns tidigare översatt till svenska.

Här skriver jag om Ingemar Lagerströms översättning av Appianus Roms krig med Karthago och Hannibal.

Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar