måndag 23 april 2012

Moskva i kosmos


Kalla krigets kosmiska konsekvenser påminns man om här och var i Moskva. Inte minst vid den eleganta Rymdobelisken, rest tre år efter Gagarins triumf. Raketens fart och kraft fångad i ett monument som för evigt talar om det nyss förflutnas framtidstro.
Nedanför monumentet ligger ett museum över det ryska rymdprogrammet, med fullskalemodeller av satelliter och rymdkapslar. För oss som saknar ingenjörsexamen är de mest spännande utställningsföremålen rymdhundarna Strelka och Belka, vederbörligen uppstoppade. Med trofast glasartad blick väntar de för alltid på husses nästa befallning. Månfarardräkten med CCCP på hjälmen – en relikt från rymdkapplöpningens dagar  – står som en suggestiv kontrafaktisk utsaga om historien.

I Gorkijparken stöter vi på en bedagad sovjetisk rymdfärja från åttiotalet. I Allryska utställningscentret pekar en Vostokraket mot skyn. Och intill Vetenskapsakademins koloss står Gagarin i jätteformat: en sannskyldig sovjetisk superhjälte. Armarna sträcker han ut från kroppen, som om han var på väg att lyfta mot stratosfären utan raket.  
Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar