onsdag 18 april 2012

Söndervittrande imperium


Ingenstans i Moskva är känslan av fallet imperium så påfallande som på Allryska utställningscentret. Förr hette platsen Utställningen för ekonomiska framgångar och hyllade de sovjetiska republikernas framåtskridande i en arkitektonisk kraftutlösning över två och en halv kvadratkilometer. Snarare än av mässområde får man intrycket av kejserligt romerskt forum. Ja, av att Sovjetunionen konsekvent fullföljde den gamla tsaristiska drömmen om Ryssland som det tredje Rom.   

Ingången är en gigantisk triumfbåge krönt av en staty av en traktorförare och en kvinnlig kolchosarbetare. Fontänen för nationernas vänskap består av femton förgyllda kvinnor med jordens rikedomar i händerna, placerade runt en symbolisk sädeskärve, som en besvärjelse till det planekonomiska jordbrukets nyckfulla makter. Kupoler, kolonner, orientaliska ornament och klassicistiska utsmyckningar överallt.

Idag vittrar hela härligheten stillsamt sönder medan paviljongerna fungerar som ödsliga marknadsplatser för varjehanda krimskrams. På den öppna platsen intill Leninstatyn utanför den megalomana centralpaviljongen har skejtarna uppvisning till dånande rap.
Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar