fredag 20 april 2012

Stalins rum


Säg Stalinistisk arkitektur, och de flestas tankar går till en koloss lika pompös som personkultens excesser, lika okänslig som ett arbetsschema i Gulag. Ändå finns det i Moskva byggnadsverk från trettio- till femtiotalen som förenar storskalighet med spänst och, ja, skönhet.
Skyskraporna som kallas Stalins sju systrar står i en klass för sig. Likt gigantiska sovjetiska katedraler reser de sig mot skyn. Stå nedanför universitetsbyggnaden på Sparvberget eller utrikesministeriet vid Arbat och förkrossas av den massiva tyngden, eller betrakta tornspirorna på avstånd när de upplöses i diset.  


Om skyskraporna är stalinistisk gotik är tunnelbanan inspirerad av en mångfald av stilar. Här finns barocka slottssalar i marmor, strama nyklassicistiska rum, ornamenterade jugendljuskronor med hammare och skäror, mosaiker och reliefer med heroiska motiv. Fyllda av intryck hoppar vi ombord på en tunnelbanevagn på ringlinjen.
I trängseln tar en benlös man i militärjacka, uppenbarligen en krigsveteran, kanske från Afghanistan, kanske från Tjetjenien, sig vant fram på en rullbräda. Med armarna får han fart, och runt halsen har han en väska där folk kastar småmynt. På mosaikerna eller relieferna skulle han aldrig avbildas.

Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar