torsdag 31 januari 2013

I ångestbubblan

Stycka upp ”omsorgen” och du får ”om sorgen” – en passande beskrivning av Andrzej Tichýs nya bok. Titelns inbyggda dubbelhet pekar på en gapande spricka: tryggt omhändertagande är knappast vad som präglar texten, utan smärta och fruktan. En krampartad sorg strålar ut från författarens hårt tyglade språk: desperat, frånstötande, akut.
Här skriver jag om "Omsorgen".

Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar