onsdag 6 februari 2013

Kvinnovrålet från Västerbotten

Lika lätt som det vita linnet kan förstöras av en omdömeslös tvätt kan en ung kvinnas rykte gå om intet av ett ögonblicks förvillelse. I 1880-talets Västerbotten sitter hedern i högsätet och en dotter som vill säkra ett gott gifte har att vara lydig, flitig och fogsam.
Ett trotsigt ”kvinnoskrik, urtidsvrål” ligger på lur i Anita Salomonssons nya roman I enslighet framfödt, som gestaltar ett kvinnoöde på tvärs mot tidens dygder. Hemmadottern Klara Sofias väg är utstakad: hon ska bli en välbeställd husmor som härskar över matbod och linneförråd. Men medan artonåringen viker de monogramprydda handdukarna drömmer hon om kärleken i Höga visans version och längtar efter att få pröva på kadriljen som enligt ryktet dansas i Skellefteå. När hon möter en stilig soldat verkar det äntligen som om hennes förväntningar på livet ska gå i uppfyllelse.
Sjuttiofem år gammal och med nio böcker bakom sig fick Salomonsson ett genombrott med förra romanen Lika som kärlek eller Sammanliggningen i Lubboträsk. Det var en mörk historia om passion och mord som byggde på domstolsprotokoll från tidigt 1800-tal. Också den nya romanen grundar sig på ett verkligt rättsfall, vilket förstås innebär att det går illa.
Fastän I enslighet framfödt skildrar en färd mot botten skimrar även ett försoningens ljus. Salomonsson har en självlysande förmåga att levandegöra tiden och väver metaforiskt in kvinnoarbetet i sin västerbottniskt färgade prosa, som klingar både sinnligt och kärvt. Gedigen kunskap och bultande känslor förenas i denna fängslande tidsresa.

(Publicerad i Norrköpings Tidningar)   Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar