måndag 13 juli 2009

Det stavas hegemoni

Sovjet invaderar Afghanistan och backar upp en marionett som är sekulär och modern i ett land som av tradition präglas av stamlojaliteter och en religiöst färgad patriarkal maktordning. Jihad utropas, och jihadisterna är frihetshjältar. USA invaderar Afghanistan och backar upp en marionett som är sekulär och modern i ett land som av tradition präglas av stamlojaliteter och en religiöst färgad patriarkal maktordning. Jihad utropas, och jihadisterna är terrorister.
Naturligtvis hade USA goda skäl till att invadera Afghanistan, och nu har de goda skäl till att utöka sin truppnärvaro, och till "Operation Svärdshugg" (alla militära manövrer har idag så suggestiva namn) i Helmandprovinsen. En nödvändig förutsättning för att vi ska acceptera de skälen stavas hegemoni.
En åskådlig bild av hur det kan gå när världssamfundet gör tredje världen säker för demokratin ges i Ahmed Rashids bok "Vägen mot kaos - USA:s politiska haveri i Afghanistan, Pakistan och Centralasien". Läs min recension här.
Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar