söndag 26 juli 2009

Kärvt orakelspråk och torkade fikon

Marmorbyst av Apollonius från Tyana, arkeologiska muséet, Neapel

Det är frestande att beskriva Flavius Philostratus biografi över Apollonius från Tyana (tillgänglig i engelsk översättning här) som ett slags antik Life of Brian. Hursomhelst var Apollonius en långhårig barfotaprofet som samtidigt med snickarsonen från Nasaret predikade ett fordrande fredsbudskap i östra delen av det romerska imperiet. Eventuellt har historien om hans liv tillkommit som ett propagandanummer i kampen mot den på 200-talet allt starkare kristendomen, som ett slags "hedniskt" och mer filosofiskt alternativ till evangelierna.
Apollonius ger under alla förhållanden bort sin förmögenhet, avstår från vin, lever i celibat, avvisar närmanden från en vällustig ståthållare, avger tysthetslöfte och avstår från att bruka tungan under fem år, badar kallbad, föraktar ståt och furstestrunt och - särskilt intressant för en vegetarian - livnär sig på en kost av endast bröd och torkad frukt. Till gudarna ska man enligt honom offra rökelse, inte tjurar och getter.
Den vegetariska dieten var ju en del av den pythagoreiska läran, som Apollonius bekände sig till, och var väl snarare knuten till religiösa föreställningar om renhet än till direkta moraliska överväganden (även om det ena och det andra inte alltid så lätt låter sig skiljas åt). Intressant då att Apollonius till kungen av Babylon, som erbjuder honom att följa med och jaga tama lejon i hans park, säger att han inte finner nöje i att attackera djur som blivit illa behandlade och förslavade mot sin natur. I Philostratus levnadsskildring finns också ett protosocialistiskt budskap om att jorden är allas moder och att alla därför ska ha tillgång till hennes frukter.
Någon filosof i modern bemärkelse var Apollonius knappast. Uttryckligen föredrar han kärvt orakelspråk framför sofisterier, ironier och till och med argument. Snarare än en man som med rationella metoder förutsättningslöst söker sanningen är han ett slags antik prototyp till hippien, minus hedonismen, drogerna och sexet, och följriktigt slutar första boken med att han reser till Indien för att söka visdom.

Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar