onsdag 16 februari 2011

Att dikta om kyssar är värre än någonting annat


Tack för ert bref! Det höll på att väcka skandal i Tjörnarp, derigenom att jag i ventsalen läste åtskilliga strofer af det högt för min syster - vi väntade neml. på tåget då jag fick det och hade gränslöst tråkigt - och icke förr än senare upptäckte att traktens privilegierade sladdermamsell och min speciella fiende stod på lur ute på perrongen. Jag väntar att höra det citeradt i sällskapskretsarna på orten. Redan att skrifva till en herre är mycket verdächtig [suspekt], men att skrifva till en herre, som i sina bref talar om att han kysst en prestdotter - det är minst sagdt moraliskt upprörande! Att saken är osanning förbättrar den icke en smula - att dikta om kyssar är värre än någonting annat (se kritikerna öfver "Berta Funcke"!) det häntyder på en oren fantasi.
Stella Kleve till Axel Lundegård 24/6 1886

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar