fredag 23 mars 2012

Självbiografiska trender


"Det förefaller mig som om jag går i sömnen; som om liv och dikt blandats. Jag vet inte om 'Fadren' är en dikt, eller om mitt liv varit det; men det tyckes mig som om detta i ett givet snart stundande ögonblick skulle komma att gå upp för mig, och då ramlar jag ihop antingen i vansinne eller med samvetskval eller i självmord."
August Strindberg 1887, i ett brev till Axel Lundegård (citerat ur PO Enquists Strindberg. Ett liv/Tribadernas natt/Målet mot Fröken Julie)
"Är det så? Sitter jag fast i mig själv? Kan jag bara skriva om mig själv? Blir det lögn så fort jag går utanför mitt eget lilla liv? Är jag för evigt dömd att skriva jag, jag, jag?"
Lukas Moodysson 2012, Tolv månader i skugga

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar