onsdag 27 mars 2013

Marknadsutsatt kunskap

Skolor i konkurs, segregerad utbildning och gymnasister så läsokunniga att den här lilla texten skulle gå över deras huvuden. Hur har vi kommit dithän? Per Kornhall ger i debattboken Barnexperimentet ett väl underbyggt svar som kan sammanfattas i ett ord, vår tids mantra: avreglering. 
 
Först kom kommunaliseringen, sedan friskolereformen och det fria skolvalet. Skolöverstyrelsen störtades och kunskapen marknadsutsattes. I stället för den grå men pålitliga enhetsskolan fick vi ett lapptäcke med tusentals aktörer, av vilka somliga är kapitalister som tar risker med skattemedel. Knappast förvånande blev resultatet att de svagaste eleverna fick stryk. 
Intressant nog har den ofta vänstersinnade pedagogiken – vad Kornhall kallar ”det reformpedagogiska träsket” – verkat i samma riktning. När katederundervisningen ersattes med elevprojekt och eget kunskapssökande blev lärandet den enskilde individens ansvar – och när allt flyter är det ofta den som har en privat jolle och förlig vind i seglet som kommer i hamn.
Till vardags är Kornhall skolbyråkrat, och jag får intrycket att han hellre sitter i lärarrummet och diskuterar forskarrapporter än står på den skolpolitiska barrikaden. Oron över att den jämlika svenska skolan håller på att gå förlorad, men också hopp om att en ny pedagogisk inriktning, återreglering och vinstförbud kan vända utvecklingen, har fått honom att skriva en bok som är såväl alarmerande som lågmält resonerande.
Den som har på känn att de senaste decenniernas skolreformer varit ett lika extremt som misslyckat experiment får här diagram och siffror att underbygga sin känsla med. En slutsats man rimligen kan dra är att konsumentens valfrihet på en konkurrensutsatt marknad inte alltid är identisk med den frihet som får individens vingar att växa.   
(Publicerad i Norrköpings Tidningar)
Johan
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar