måndag 4 mars 2013

Poetiska kroppar

 Och ordet blev kött. Eller snarare: köttet blev ord. Poesin har länge brottats med språkets förhållande till kroppen, men sällan har temat fått en så konkret gestaltning som i Beata Berggrens och Helena Erikssons gemensamma projekt. De två poeterna poserar själva som bokstäver och skapar tillsammans ett nytt typsnitt. Ett lekamligt alfabet som bygger på ett ömt samarbete där huvud lutas mot huvud, händer grabbar tag och ryggar böjs mot varandra.


Här en dubbelrecension av två böcker från det nya förlaget Chateaux.

Ann

 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar