lördag 16 mars 2013

Svarta tistelfjun

Hur vågar vi vara lyckliga? Eller snarare: hur har vi mage att gå omkring och knorra över små bekymmer och vardagliga förtretligheter när en värld av hisnande orättvisor, krig, mord, förföljelser, lidanden hela tiden väntar utanför den egna tröskeln? Vi kan välja att hålla dörren stängd och vända världen ryggen, men det gör oss inte mindre till en del av den.
I dikten ”Assymetriskt krig” fångar Eva Ström livets paradox:
Ja, du älskade,
fast människor lades i bälte,
medicinerades med fetizianer,
sprängdes till döds på hotell, drunknade berusade från småbåtar,
kördes över av rattfulla, bombades, fick sina brunnar förgiftade,
nekades inresevisum, förvisades, fängslades, förhånades, kläddes av,
föstes samman

Här recenserar jag Eva Ströms nya diktsamling Utskuret ur ett större träd.

Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar