tisdag 20 januari 2009

A new age?

Att Obama skulle gå i land med sin första uppgift som president, och under installationsceremonins patriotiska skådespel leverera ännu ett storartat tal, besjälat av patos för konstitutionen och med löftet att idealen inte (längre) ska offras i säkerhetens namn, var det väl få som betvivlade. Det är bara att hoppas att Livius omdöme om den romerske konsuln Valerius Corvus om fyra år kommer att kunna användas också om USA:s fyrtiofjärde president: "Inget uppskattades mer av folket än att han utövade sina ämbeten på samma sätt som han hade kandiderat för dem".
Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar