fredag 13 mars 2009

Den helige anden i cyberrymden

Läser att Benedictus XVI skyller debaclet med den förintelseförnekande biskopen som togs till nåder igen på bristande datorvana. Det gamla bandet mellan kyrkan och fascismen kommer på nytt upp till ytan, men den Helige Faderns underlåtenhetssynd tycks främst bestå i att han inte surfar tillräckligt mycket på Internet. Ska man alltså dra slutsatsen att dogmen om påvens ofelbarhet inte sträcker sig till cyberrymden?
Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar