måndag 26 april 2010

I udkanten

Han föddes som Emil Hansen i den slesvigska byn Nolde. Hemtrakten pendlade mellan dansk och tysk överhöghet. Tysk efter Dansk-preussiska kriget, dansk efter Första världskriget. Hustrun Ada var danska och på dansk mark tog han flera av sina tidiga konstnärliga steg.
Följaktligen handlar utställningen "Emil Nolde og Danmark" på Ordrupgaard utanför Köpenhamn inte om något perifert ämne i den store expressionistens liv. Här kan man följa hans konstnärliga utveckling, från köpenhamnska kanalmotiv i en dämpad färgskala till färgexplosiva trädgårdsmotiv från sommarhuset i Als. Man kan se den röda tråden i groteskerierna som följde honom genom åren.
Imponerar mest på mig gör tre färgtjocka dukar i serien "Efterårshav". Överraskar mest gör surrealismen i en rad utflippade oljemålningar från 1923. Fascinerar mest gör serien Ungemalte Bilder, akvareller som Nolde målade i hemlighet sedan han belagts med målarförbud av naziregimen. Stämpeln Entartete Kunst hade den länge nazivurmande Nolde all anledning att vara tacksam för.


Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar