måndag 31 januari 2011

Revolutionär entusiasm

Bastiljen stormas. Kungen störtas från sin tron. Immanuel Kant övertygas om att det finns ett moraliskt anlag hos mänskligheten. Inte av revolutionen som sådan - revolutioner kan misslyckas eller spåra ur, medföra illdåd och elände. Men av den oegennyttiga entusiasmen hos alla som på avstånd betraktar revolutionen.
Hos de västerländska betraktarna av dagens egyptiska revolution tycks kluvenhet snarare än entusiasm vara den förhärskande känslan. Det kan tyckas märkligt. Var det inte för det här som allt blod i Irak och Afghanistan inte ansågs vara ett för högt pris att betala?
Fast kanske är demokrati i tredje världen bara bra i kontrollerade former. Kanske gör en revolution sig bäst som regisserat skådespel. Kanske blir man villrådig när det står ”Made in USA” på repressionens vapen.

Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar