onsdag 9 maj 2012

Tro och rätt

Rätten att utan hinder tillbe sin gud är lätt att ta för given i en svalt sekulariserad och etniskt homogen demokrati, i vilken tolerans mest är ett ord för högtidstalen. Med det mångkulturella samhället blir det snabbt lite mer problematiskt. Rättighetsanspråk och intressen kolliderar med varandra, tonläget höjs, och snart snurrar frågorna om religionsfrihetens innehåll och gränser som fordon runt en rondellhund.      

Läs resten av min recension av Hans Ingvar Roths bok "Är religion en mänsklig rättighet" här.

Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar