fredag 19 mars 2010

Den goda bokmalen

Carl Spitzweg: Der Bücherwurm

Blir man en bättre människa av att läsa böcker? Frågan tas upp allt emellanåt, senast i Babel igår. Den förutsätter förstås att man vet vad en bättre människa är. Och att godhet är en egenskap som kan förvärvas.
Hur skulle litteratur i allmänhet kunna förbättra sin läsare? Ja, dels skulle den väl kunna öka förståelsen för andra människors subjektiva livsomständigheter, och därigenom i bästa fall stärka den empatiska förmågan. Dels skulle den kunna utveckla det kritiska sinnetlaget. Litteraturen har ju åtminstone den fördelen framför många andra massmedier att man kan hålla avsändaren på armslängds avstånd.
Inlevelse och analys, således. Närhet och avstånd. Två olika sätt att förhålla sig till litteratur, föreställer jag mig, snarare än kvaliteter som man får av att läsa.
Själv tror jag att man sannolikt blir en bättre bokläsare av att läsa böcker. Kanske är det bra nog.

Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar