söndag 6 mars 2011

Förkroppsligad ideologi

Bänkarna i Citytunneln lutar. Så mycket att man får ta spjärn med fötterna för att sitta kvar. Ett exempel på att snygg form ibland får gå före funktion? Inte alls. Det handlar om en ideologi som förkroppsligats i Malmös underjord. Avsikten är att uteliggarna inte ska kunna ligga. Bieffekten är att handikappade, barn och gamla har svårt att sitta. Det senare har lett till protester, och nu byggs bänkarna om. Sedan får man hitta andra sätt att mota bort slöddret från det offentliga rummet i ett Sverige där alla partier utom ett är så rörande överens om sin humanistiska värdegrund.
Johan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar