måndag 14 mars 2011

I familjealbumens fördolda

Dagens Lund dubbel­exponerat med gårdagens. Gamla fotografier och brev som spinner igång en berättelse med avstamp åtskilliga decennier tillbaka i tiden. Det stegvisa blottläggandet av en familjehistoria, härbärgerande hemligheter och smärtpunkter som berör kvinnor i flera generationer.
Så skulle en sammanfattning av Sigrid Combüchens Augustpris-vinnande ”Spill” ha kunnat se ut, men här handlar det istället om Hanna Nordenhöks första roman efter två diktsamlingar, ”Promenaderna i Dalby Hage”.

Idag är jag gäst i Sydsvenskan. Här finns min recension av Hanna Nordenhöks roman.
Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar