torsdag 31 mars 2011

Väntrummets vakuum

Den italienska författaren Valeria Parrellas roman Väntrum utspelar sig bland kuvöserna på en neonatalavdelning. Här kan Maria inte göra annat än att vänta i ovisshet tillsammans med de andra mödrarna som bara har hoppet att klamra sig fast vid. Det är en situation hon saknar verktyg för att hantera och det hjälper inte det minsta att hon har ett huvud ”väl tränat på böcker”.
Tillvaron krymper till en sluten bubbla av tunnelbaneresor fram och tillbaka till sjukhuset, stulna rökpauser på toaletten, desinfektionens ritualer, monitorns tickande siffror och diagram. I intensivvårdens vakuum tycks hennes identitet glida ifrån henne.
Min recension av Väntrum finns här.

Ann

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar